Nederlands / Vlaams

Persoonlijke gegevens van uw contactpersoon Meester Claudia Scheid:


Meester Claudia Scheid heeft jarenlange ervaring als vertegenwoordigster van Belgische en Nederlandse ondernemingen en privépersonen. Mevrouw Advocaat Claudia Scheid is sinds 1999 als advocaat in het centrum van Düsseldorf geaccrediteerd. In het jaar 2007 heeft advocaat Claudia Scheid met gunstig gevolg aan het diploma STAATSEXAMEN NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL Programma II deelgenomen.

Advocaat Claudia Scheid is bevoegd om bij alle kantongerechten, arrondissements-gerechten en gerechtshoven in Duitsland met uitzondering van de “Bundesgerichtshof” op te treden.

 

Civielrechtelijke zwaartepunten

Algemene verkoopsvoorwaarden

Graag zijn wij van dienst bij het aanpassen van uw algemene verkoopsvoorwaarden aan de Duitse wet.

 

BTW restitutie
Als uw bedrijf bij voorbeeld bij een koop van een auto in Duitsland ten onrechten BTW betaald zou hebben en er ook een betalingsverplichting van BTW in uw land zou bestaan kan onder beperkte wettelijke regelingen de mogelijkheid bestaan deze BTW bij de verkoper in Duitsland terug te eisen. Graag controleren wij vooraf de wettelijke situatie en geven desbetreffend advies.

 

Contractenrecht - Opstellen van een overeenkomst 
Wij stellen verschillende contracten op (bijvoorbeeld arbeidscontracten, contracten voor handelsvertegenwoordigers, vennootschapscontracten of koopcontracten voor speciale producten).
Ook controleren wij al bestaande contracten naar de actuele Duitse wetgeving.

 

Executie van Belgische en Nederlandse vonnissen
Wanneer u beschikt over een uitvoerbaar Nederlands of Belgisch vonnis, verzorgen wij graag de benodigde handelingen ten uitvoer van het vonnis in Duitsland.

 

Incasso betreffend openstaande vorderingen op Duitse klanten
Wij verzorgen het incasso van uw openstaande vorderingen via een Duits “Mahnverfahren” of een normale civiele procedure. In Duitsland zijn de kosten voor een sterk verkorte procedure (“Mahnverfahren”) en een normale civiele procedure afhankelijk van het belang en van de vooruitgang van de procedure. Daarom kan het ook bij een laag belang voordelig zijn een procedure in te dienen. Graag kunt u vooraf kosteninformatie voor het inleiden van een procedure en voor buitengerechtelijke maatregelen aanvragen.

 

Informatiedienst
Ook kunnen wij informatie over de solvabiliteit van potentiële klanten of over eventuele openstaande vorderingen voor u verzamelen.

 

Insolventierecht - Faillissementen 
Aankomende faillissementen zijn naar onze ervaring meestal goed te voorzien. Buitenlandse ondernemingen gebruiken echter slechts zelden de in Duitsland beschikbare informatiemogelijkheden, waardoor, bijvoorbeeld, leveringen vaak niet op tijd worden stopgezet zouden kunnen worden

Graag vertegenwoordigen wij uw bedrijf bij een Duits faillissement. Het is van groot belang dat een vordering correct aangemeld wordt, zodat het door de curator erkend en opgenomen kan worden. 
 
Internationaal privaatrecht 
Wij staan ook graag ter beschikking voor, bijvoorbeeld, een beoordeling van een contractuele situatie met betrekking tot de vraag welke nationale wetgeving op basis van het internationaal privaatrecht van toepassing zou zijn. 
 
Rechtsbijstandsverzekering
Als u in het bezit bent van een rechtsbijstandsverzekering verzorgen wij de correspondentie met uw verzekering zonder extra kosten.
 
Vennootschapsrecht Oprichten van een vennootschap in Duitsland 
Wij geven advies met betrekking tot het oprichten of het opheffen van een Duits vennootschap. Ook veranderingen in een vennootschap b.v. wissel van de bestuurder of modificatie van het statuut kunnen wij voorbereiden en in samenwerking met een notaris laten doorvoeren. Wij controleren ook graag of de gewenste verandering een medewerking van een notaris op basis van Duitse wettelijke regelingen vereist.

 

Rechtsgebieden

Handelsrecht,  Ondernemingsrecht, Transportrecht, Zee- en binnenscheepvaartrecht, Arbeidsrecht, Personen- en familierecht
 
Verjaring
In Duitsland bestaan verschillende regelingen betreffend de verjaring. Daarom is het belangrijk dat u zo vroegtijdig als mogelijk advies inhaalt opdat u weet welke wettelijke regelingen op uw vorderingen van toepassing zijn en wanneer met het intreden ven de verjaring gerekend kan worden.
 
Deze lijst geeft alleen een kort overzicht. Als u vragen hebt betreffend andere rechtsgebieden, dan delen wij u graag op korte termijn mee of de “Rechtsanwaltsgellschaft Paffrath & Scheid” U bij uw juridisch probleem kan helpen. 
 
Uw contactpersoon: advocaat Claudia Scheid: c.scheid@kanzlei-cc.de

 
Correspondentie talen
Nederlands/Vlaams, Engels, Duits
Voor Franstalige ondernemingen staat een correspondente voor de Franse taal graag bij.
 
Honorarium
Duitsland kent twee manieren om honorarium voor advocaten te berekenen. Dit wordt vooraf met u afgesproken. Er bestaat in Duitsland een wettelijke regeling, het zogenaamde Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Het honorarium van de procureur hangt daarbij af van het belang van de aangelegenheid en van de vooruitgang van de procedure. Deze regeling laat ook de mogelijkheid open om adviezen op uurbasis af te rekenen. De facturen zijn altijd gespecificeerd.